Nieuw: Teamcoaching

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat professionals beter functioneren in een omgeving waarin voldoende ruimte is voor eigen invulling. Professionele organisaties in onderwijs en zorg gaan steeds vaker over tot het vormen van teams die zelfverantwoordelijk of resultaatverantwoordelijk worden, al dan niet volgens het gedachtengoed van Verdraaide Organisaties van Wouter Hart. 

Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. Samenwerken in teams vraagt om verbinding met elkaar en dat vraagt in de eerste plaats om verbinding met jezelf. Teamcoaching helpt teams en hun individuele leden om die verbinding te vinden. Ik maak bij teamcoaching gebruik van dezelfde uitgangspunten als bij de individuele coaching: ieder mens is uniek en heeft potentieel dat hij of zij kan bijdragen aan het team. In mijn teamcoaching doe ik telkens beroep op zelfsturing door de leden van het team. De teamleden kiezen wat zij kunnen en willen bijdragen en op welke wijze zij met elkaar hun vraagstukken willen aanpakken.  

Wilt u  meer weten? Neem dan contact op met mij.